Strafrecht

Strafrecht is vaak de juridische confrontatie op zijn scherpst. Als slachtoffer wordt u – opnieuw – geconfronteerd met een dader waarmee u niets meer wil te maken hebben. Als dader staat u tegenover het openbaar ministerie en politiediensten.

U werd misschien geraakt in de essentie van uw fysieke of psychische integriteit, of ziet uw toekomst bedreigd terwijl u zelf niet begrijpt hoe het zover is kunnen komen.

Het hoeft zelfs niet altijd zo zwart-wit te zijn, en soms willen partijen zelf een kromgelopen situatie gladstrijken, of kwam u terecht in een situatie waarvan u nooit vermoedde dat ze u met het strafrecht in contact zou brengen.

Hoe dan ook is een snel en accuraat advies, en professionele bijstand, bijna steeds onmisbaar.

Ons kantoor verleent in het kader van strafprocessen bijstand aan zowel slachtoffers (o.a. burgerlijke partijstelling bij stoffelijke schade, letselschade, morele schade, …), als (vermeende) daders (o.a. strafrechtelijke verdediging, uitvoering straffen, eerherstel, …), en dit in elke fase van het onderzoek of de procedure.