• 2002

   Licentiaat Rechten (Gent)

  • 2003

   Master in European Criminology and Criminal Justice Systems (Gent)

  • 2003

   Wetenschappelijk medewerker Institute for International Research on Criminal Policy onder promotorschap van prof. dr. Brice De Ruyver (UGent – vakgroep strafrecht en criminologie – website): onderzoek naar drugoverlastprojecten en druggebruikers onder toezicht van justitie in opdracht van de POD Wetenschapsbeleid (website)

  • 2005

   Inschrijving bij de Balie Gent (stagemeester Henri D’Haenens (website))

  • 2009

   Overstap naar balie Dendermonde, medewerker ADVO DENDER Advocatenkantoor

  • 2011

   Interdisciplinaire opleiding evaluatie menselijke schade voor juristen en artsen (Leuven)

  • 2013

   Lid Commissie I.T. – COMMIT van de Orde van Vlaamse Balies

  • 2014

   ADVO DENDER Groepering van advocaten (Vennoot ADVO DENDER Advocatenkantoor VOF)

  • 2016

   Houder getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (nr. OVB-15-298)

  • 2016

   Lid werkgroep A.I. -D.I. (Artificiële Intelligentie – Digitale Innovatie) Orde van Vlaamse Balies

  • 2021

   Plaatsvervangend rechter in de Politierechtbank Oost-Vlaanderen