Disclaimer

 

Deze website is een uithangbord van ons kantoor Advo Dender, Groepering van Advocaten, en een extra vorm van dienstverlening aan onze klanten. Wij doen dan ook ons uiterste best om alle informatie correct en actueel te houden.

De informatie die u op de website vindt is echter geen juridisch advies, maar geeft u slechts een idee van de domeinen waarin we u kunnen bijstaan.

Als u de informatie die u vindt op deze website wil toepassen, of gebruik wil maken van door ons kosteloos aangeboden modellen, dan doet u dat op eigen risico.

Ons kantoor of onze individuele advocaten kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade ten gevolge van een verkeerd gebruik of een verkeerde interpretatie van de informatie die u op deze website vindt. Ook foute of onvolledige informatie kan geen oorzaak zijn van aansprakelijkheid van Advo Dender Groepering van Advocaten of haar individuele advocaten.

U kan ons uiteraard steeds contacteren mocht u vragen of opmerkingen hebben bij wat u op deze website vindt.

Alle tekst, beeldmateriaal, code en grafische vormgeving op deze website is eigendom van Advo Dender Groepering van Advocaten, en hergebruik, reproductie of inventarisering ervan is slechts toegelaten na voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Advo Dender Groepering van Advocaten.