• Edward Pieters

  • Verkeer
  • Schade en aansprakelijkheid
  • Letselschade
  • Verzekeringsrecht
  • tel. 052 21 23 78
  • fax 052 22 33 75
  • edwardpieters@advodender.be
  • 1974

   Licentiaat Rechten (Gent)

  • 1974

   Inschrijving bij de Balie Dendermonde (stagemeester Marcel Duerinck)

  • 1981

   Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en later Plaatsvervangend Politierechter te Dendermonde

  • 1990

   VOF Advocatenkantoor Duerinck en Pieters

  • 1994

   Lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Dendermonde

  • 1997

   Vertegenwoordiger van de Dendermondse Balie bij de Onderlinge Ziekenkas thans Precura

  • 2004

   Voorzitter van het Directiecomité van het Solidariteitsfonds voor Advocaten en Gerechtsdeurwaarders

  • 2008

   Stafhouder Balie Dendermonde

  • 2011

   Lid Tuchtraad van Beroep

  • 2014

   ADVO DENDER Groepering van advocaten