Tom De Smet advocaat
(KBO 08.6828.387)

Bij niet tijdige betaling voorzien de geldende betalingsvoorwaarden dat verwijlintrest (12%), een schadebeding (15%, minimum 15 EUR/factuur) en aanmaningskosten extra te betalen zijn.

U kan een dagvaarding voor de rechtbank vermijden door stipt te betalen op rekeningnummer BE71 6451 2530 8069 overeenkomstig uw afbetalingsvoorstel.

Informatie over de facturen krijgt u bij AZ Sint-Blasius op telefoonnummer 052/25.24.28.
Het kantoor van Mr. De Smet is bereikbaar op telefoonnummer 052/21.26.16 bij voorkeur op dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 18u.

 

Onbetaalde facturen AZ Sint-Blasius
Afbetalingsvoorstel - schulderkenning

O.Ref.:

OLVT/

Ik, ondergetekende,

erken

EUR verschuldigd te zijn aan het AZ Sint-Blasius.

  Ik zal afbetalen met

EUR / per maand vanaf

  Ik verzoek de opname in het lopende afbetaalplan bij Mr. De Smet

enkel bij niet-aanvaarding krijgt u nog een bericht van mij.