Centraal Register Solvabiliteit

1 april 2017: lancering van het Centraal Register Solvabiliteit

Op 1 april 2017 ging het Centraal Register Solvabiliteit online.

Dit register is de digitale databank waarin het elektronisch faillissementsdossier wordt opgenomen en bewaard. Het register bevat alle gegevens en stukken over de faillissementsprocedure, en is de authentieke bron voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen.

Aangifte van schuldvordering en inzage van het faillissementsdossier

Schuldeisers van een failliet bedrijf moeten vanaf 1 april de aangifte van schuldvordering online indienen via de website van het Centraal Register Solvabiliteit: www.regsol.be. Via deze website kunnen de schuldeisers en andere betrokken actoren steeds de stand van het dossier nakijken.

Voor particulieren en buitenlandse rechtspersonen voorziet de wet een uitzondering. Deze kunnen nog steeds een papieren aangifte van schuldvordering neerleggen: aangetekend of tegen ontvangstbewijs op het kantooradres van de curator zoals in het vonnis aangegeven. De neerlegging gebeurt dus niet langer op de griffie.